دولانا-دولانا

+0 به یه ن

دولانا-دولانا

آلچاق يئردن دومان قالخار،

داغي دولانا-دولانا.

گؤي اوزونو بولود آلار،

ماهي دولانا-دولانا.

كيمي آغا، كيمي نؤكر،

نؤكر اولان جفا چكر،

بولبول آغلار، قان-ياش تؤكر.

باغي دولانا-دولانا.

قورباني مورادا يئتدي،

جانان گلدي بوردان اؤتدو،

نوبات گلدي، مانا يئتدي،

ساقي دولانا-دولانا.  • [ ]